SÂM BANH 9 ĐỒNG TIÊN (NGA)

SÂM BANH 9 ĐỒNG TIỀN ĐỎ
SÂM BANH NGA 9 ĐỒNG TIỀN TRẮNG