Vang Hungary

TOKAJI FURMINT WHITE SHIP 0.5L
TOKAJI FURMINT WHITE CARAFE 0.5L
TOKAJI FURMINT WHITE BUNCH OF GRAPES 0.5L
TOKAJI SZAMORODNI DRY WHITE 0.5L
TOKAJI SZAMORODNI SWEET WHITE 0.5L
TOKAIJ ASZU 3 PUTTONYOS SWEET WHITE 0.5L
TOKAIJ ASZU 4 PUTTONYOS SWEET WHITE 0.5L
TOKAIJ ASZU 5 PUTTONYOS SWEET WHITE 0.5L
TOKAIJ ASZU 6 PUTTONYOS SWEET WHITE 0.5L